Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί

Η «Πνοή» οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς, στελέχη υγείας και πρόνοιας, μέλη αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αστυνομία, αλλά και σε κάθε πολίτη. Στόχος αυτών των δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της θετικής υγείας στον πληθυσμό.
 
Το σχολείο ειδικότερα αποτελεί ένα συστηματικό πεδίο παρέμβασης για την «Πνοή», καθώς αναγνωρίζεται ως το προτιμώμενο περιβάλλον για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στο νεανικό πληθυσμό. Το σχολικό περιβάλλον εγγυάται μακροπρόθεσμη και συνεχή παρέμβαση, ενώ επιτρέπει την αξιοποίηση ενδιάμεσων ομάδων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, που μπορούν να δράσουν πολλαπλασιαστικά.
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς έχουν ως επιμέρους στόχους:
  • Την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο παιδαγωγικό τους έργο
  • Την παροχή γνώσεων σε θέματα που αφορούν την ψυχο-συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων
  • Την ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων – μαθητών
  • Την πραγματοποίηση βιωματικών σεμιναρίων με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης από τους εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξηστην επιστημονική στήριξη – εποπτεία των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας στους μαθητές.