Ταυτότητα

Ταυτότητα

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Πνοή» ιδρύθηκε το 2000 στη Μυτιλήνη. Η λειτουργία του υπήρξε πρωτοβουλία της Νομαρχίας Λέσβου και μιας σειράς ακόμη ευαισθητοποιημένων τοπικών αρχών και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Θεσμικά η «Πνοή» αποτελεί Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα την επιστημονική εποπτεία της οποίας έχει ο ΟΚΑΝΑ. Στη χρηματοδότησή της συμμετέχει κατά ποσοστό 50% ο ΟΚΑΝΑ και κατά το υπόλοιπο 50% η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
  • Τα μέλη της Αστικής Εταιρείας είναι:
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
  • Ο Δήμος Λέσβου
  • Οι Ιερές Μητροπόλεις Μυτιλήνης και Μηθύμνης
  • Ο Ιατρικός σύλλογος
  • Ο Φαρμακευτικός σύλλογος
  • Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των μελών της Αστικής Εταιρείας.
Στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο σε θέματα πρόληψης επιστημονικό προσωπικό, το οποίο αποτελείται από τρεις Ψυχολόγους, δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια Διοικητική Υπάλληλο.