Ο Σκοπός μας

Ο Σκοπός μας

Το Κέντρο Πρόληψης «Πνοή» σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η θωράκιση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των ατόμων και η πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.
 
Οι Στόχοι
Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων, των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών τους σχέσεων, έτσι ώστε να αναπτύσσουν απρόσκοπτα την προσωπικότητα και το δυναμικό τους
Η προστασία της κοινότητας από τη βλάβη που προκαλούν σε μακρο-κοινωνικό επίπεδο συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών
Η προαγωγή και εξέλιξη της γνώσης και της τεχνογνωσίας στο πεδίο της πρόληψης και της προαγωγής της θετικής υγείας του πληθυσμού
Η παροχή έγκυρων υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με θέματα εξαρτήσεων
Η παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς και σε κάθε πολίτη
Η ευαισθητοποίηση φορέων και μελών της κοινότητας με σκοπό την δημιουργία κοινωνικού δικτύου δράσης στην τοπική κοινωνία για την πρόληψη και την προαγωγή της θετικής υγείας
Η παροχή πληροφοριών σε άτομα που κάνουν χρήση ουσιών με σκοπό την ενημέρωση, κινητοποίηση και παραπομπή τους στις υπάρχουσες δομές θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.