Αιτήματα και Συνεργασίες

Αιτήματα και Συνεργασίες

Η Πνοή επιδιώκει τη ζωντανή αλληλεπίδραση και τη συνεχή καλλιέργεια των δεσμών της με την τοπική κοινωνία. Στόχος της είναι η ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινότητας και η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, συλλόγους, υπηρεσίες και ιδιώτες που θα λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας και διάχυσης της ιδέας της πρόληψης.
Για τον παραπάνω λόγο οι δράσεις της Πνοής έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα και συχνά αποτελούν το προϊόν επεξεργασίας αιτημάτων της κοινότητας για παρέμβαση.

Η συνεργασία και ανταλλαγή με αντίστοιχους οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελεί επίσης αντικείμενο συστηματικού ενδιαφέροντος.  Η Πνοή επιδιώκει σε αυτό το πλαίσιο την μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων και την επικαιροποίηση των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιεί στις παρεμβάσεις της.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν την άνοιξη του 2011, πέρα από τις προγραμματισμένες, ήταν οι ακόλουθες:
  • Παρεμβάσεις για τις βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος (στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, στις Ένοπλες Δυνάμεις, Σεμινάρια Διακοπής Καπνίσματος)
  • Παρέμβαση στη Μονάδα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων της Αγιάσου με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού πάνω σε ζητήματα πρόληψης και χρήσης ουσιών
  • Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας Gruntvig σε συνεργασία με φορείς από τρεις ακόμη ευρωπαϊκές χώρες  
  • Συνδιοργάνωση ημερίδων
  • Συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για κύκλο ομιλιών σε δημοτικά σχολεία του νησιού.