Σεμινάριο Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σεμινάριο Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι συναντήσεις μας με ομάδες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2022 συνεχίζονται. Κατόπιν αιτημάτων των ίδιων των εκπαιδευτικών κάποιες από τις θεματικές με τις οποίες ασχοληθήκαμε, ήταν αυτές της διαφορετικότητας, των σωματικών ορίων, της πρόληψης της σεξουαλικής βίας αλλά και της συναίνεσης. Στόχος του σεμιναρίου Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης είναι η ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, αλλά και η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.


 Ελένη Καραγεωργίου,

Κλινική & Κοινωνική Ψυχολόγος, Αφηγηματική Θεραπεύτρια

Ειρήνη Τσελεμπή,

Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Στέλεχος ΕΣΠΑ