Παρεμβάσεις για τις αξίες και τη φιλία

Παρεμβάσεις για τις αξίες και τη φιλία

Στις παρεμβάσεις για τις Αξίες και τη φιλία οι μαθητές μέσω καταιγισμού ιδεών ανέφεραν όσα γνωρίζουν για τις έννοιες αυτές. Το κάθε παιδί ανέφερε την σημαντικότερη αξία του εαυτού του και σε ομάδες τα παιδιά συζήτησαν πόσο εύκολο ή δύσκολο τους ήταν να αναγνωρίσουν μια αξία του εαυτού τους και να τη μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα. Πολύ σημαντική αξία είναι για τα παιδιά το να είναι καλοί φίλοι για τους συμμαθητές τους. Η φιλία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και στην ψυχική του υγεία. Ειδικά κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Έτσι μέσω βιωματικών ασκήσεων τα παιδιά αναγνώρισαν αξίες που δε γνώριζαν ενώ στις παρεμβάσεις της φιλίας ανέφεραν σημαντικές στιγμές με τους φίλους τους και διέκριναν ποιος είναι ο σημαντικός φίλος για αυτούς.

Δαγκινακη Ελισσάβετ
Στέλεχος ΚΠ ΠΝΟΗ
(Κοινωνιολογος)