Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο Γυμνάσιο Γέρας

Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο Γυμνάσιο Γέρας

Στις 13/02/2023 ολοκληρώθηκε ο κύκλος των έξι  συναντήσεων με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο. Τις ομάδες επιλήφθηκαν, 2 τμήματα(Β1 και Γ1) η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου και άλλα δύο τμήματα το Στέλεχος ΕΣΠΑ Δαγκινάκη Ελισσάβετ. Σε αυτές τις συναντήσεις υλοποιήθηκαν βιωματικές παρεμβάσεις που αφορούσαν την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αυτογνωσία, τις καλές πρακτικές επικοινωνίας, τη φιλία, τις εξαρτήσεις και τους μελλοντικούς στόχους. Ευχαριστούμε το Γυμνάσιο Γέρας για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.