ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

Στις 15/05/2023 υλοποιήθηκε βραχεία παρέμβαση με θέμα: «Επικοινωνία και Όρια». Η Επικοινωνία είναι μια πολύ βασική και σημαντική διαδικασία για την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Από μια πετυχημένη επικοινωνία θα προκύψει και μια θεμελιώδης και ευτυχισμένη σχέση. Καθώς μεταφέρονται όχι μόνο λέξεις αλλά και συναισθήματα. Πολλές φορές όμως παρουσιάζονται εμπόδια που δυσχεραίνουν την επικοινωνία όμως ξεπερνώντας τα, γίνονται αντιληπτά τα λάθη, που οδήγησαν σε αυτά τα εμπόδια και αντιμετωπίζονται με τον ανάλογο τρόπο. Με βάσει τα παραπάνω τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν μέσα από συζήτηση σε ερωτήματα όπως γιατί είναι σημαντική η επικοινωνία στις ανθρώπινες σχέσεις, για ποιο λόγο επικοινωνούμε, μορφές επικοινωνίας, εμπόδια κ.α. Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ενεργή καθώς είναι ένα θέμα που τους απασχολεί έντονα στην περίοδο της εφηβείας, ενώ οι απόψεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν τεκμηριωμένες και η συζήτηση πολύ εποικοδομητική. Ευχαριστούμε την κα Μεταξά και τους μαθητές για την συνεργασία και τη φιλοξενία!!!         Δαγκινάκη Ελισσάβετ(Κοινωνιολόγος)          
       Στέλεχος ΕΣΠΑ Κπ ΠΝΟΗ