Βραχείες Βιωματικές παρεμβάσεις στο Βοστάνειο Δημοτικό Παμφίλων στην Α' και Στ' τάξη

Βραχείες Βιωματικές παρεμβάσεις στο Βοστάνειο Δημοτικό Παμφίλων στην Α' και Στ' τάξη

Στις 12/06/2023 πραγματοποιήθηκαν από το Στέλεχος ΕΣΠΑ Δαγκινάκη Ελισσάβετ(Κοινωνιολόγο), μετά από αίτημα του Βοστανείου Δημοτικού σχολείου δύο βραχείες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στην Α' και Στ' τάξη. Συγκεκριμένα στην Α τάξη συζητήθηκε η έννοια του ιδιωτικόυ και δημόσιου χώρου. Διαβάζοντας την περιπέτεια του Φρίξου και μέσα από παιχνίδι ρόλων και τη χρήση οπτικού υλικού προσπάθησαν οι μαθητές να ξεχωρίσουν αυτές τις έννοιες αναφέροντας όσους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους γνωρίζουν.  Τέλος τα παιδιά έδωσαν τη δική του ετυμηγορία για το αν ο Φρίξος ήταν αθώος, ένοχος ή έπραξε κάτι από αμέλεια κατανοώντας το λάθος του; Στη Στ' τάξη είχαμε τη χαρά να πραγματοποιηθεί παρέμβαση για την ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με την αξιοποίηση του υλικού αγωγής υγείας "Γυμνάσιο Ερχόμαστε". Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μιλήσαμε για τις προσδοκίες που έχουν για το Γυμνάσιο αλλά και για τις τις αναμνήσεις, που κρατάνε από τη ζωή τους στο Δημοτικό. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης δημιουργήθηκε αναμνηστικό κολάζ- δώρο για το σχολείο που αφήνουν και ένα αναμνηστικό για τη δασκάλα της τάξης.