Δράσεις Μαρτίου 2022

Τα μέλη του Κέντρου Πρόληψης Πνοή συνεχίζουν τις δράσεις τους στα σχολεία της Λέσβου με σκοπό τη πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών.
Στις παρεμβάσεις του μήνα Μαρτίου, μιλήσαμε με τα παιδιά για θέματα όπως την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, το bullying και το body shaping, τον θυμό και την συμπερίληψη.
Στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.