Αρχές Πρόληψης

Αρχές Πρόληψης

Οι αρχές που διαπνέουν την εφαρμογή των προγραμμάτων Πρόληψης της Πνοής είναι οι ακόλουθες:
  • Οι στρατηγικές πρόληψης βασίζονται σε μια σειρά από επιστημονικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, σε συνάρτηση με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες
  • Τα προγράμματα πρόληψης αφορούν τη χρήση νόμιμων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών, αλλά και συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν εξαρτητικές
  • Η πρόληψη έχει ως κύριο αποδέκτη το νεαρό άτομο και αποσκοπεί στη θωράκισή του απέναντι στους παράγοντες και τις συνθήκες που το καθιστούν ευάλωτο στο να αναπτύξει συμπεριφορές που βλάπτουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική του υγεία
  • Παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον των νέων (οικογένεια, σχολείο, πανεπιστήμιο, στρατός) και σε άτομα που βρίσκονται σε σημαντική αλληλεπίδραση μαζί τους (γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωπους πολιτιστικών και αθλητικών φορέων κ.λ.π.) κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθούν θετικές αλλαγές στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και κοινωνικοποιούνται οι νέοι
  • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης ενσωματώνει τα στοιχεία του ελέγχου και της αξιολόγησης της διαδικασίας
  • Η πρόληψη δεν αποτελεί μια εύκολη επιλογή, αλλά παρέχει στις κοινωνίες τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων και μακροπρόθεσμης μείωσης της χρήσης ναρκωτικών και της εκδήλωσης αντικοινωνικών συμπεριφορών.