Συμμετοχή του Κέντρου Πρόληψης στο 16ο Πανελληνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας

Η ΠΝΟΗ συμμετέχει στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ψυχολογικής 'Ερευνας που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη  στις 10-14 Μαϊου 2017 με Θέμα: "Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο κόσμος της Ψυχολογίας" με  δύο παρουσιάσεις.

-Την Τετάρτη 10 Μαΐου και ώρα 12:30-15:30 υλοποιεί εργαστήριο στην αίθουσα 1 του Πύργου του Παιδαγωγικού, με Θέμα: "Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας στην Κοινότητα: Φιλοσοφία  θεματικοί άξονες και στόχοι ενός προγράμματος που απευθύνεται σε νέους" .

-την Κυριακή 14 Μαΐου και ώρα 10:45-12:15 στο Αμφιθέατρο 2 του Πολυτεχνείου μετέχει στο Συμπόσιο "Περιλαμβάνοντας την Κοινωνία στις Ψυχολογικές παρεμβάσεις: Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία και Κοινωνική Πρακτική", με την εισήγηση "Πολιτικές Διαστάσεις του Σώματος στην αφηγηματική ψυχοθεραπεία".

Κείμενα Περιλήψεων:
1.Προαγωγή της Σεξουαλική Υγείας στην Κοινότητα:
Φιλοσοφία, Θεματικοί Άξονες και Στόχοι ενός Προγράμματος που Απευθύνεται σε Νέους
Ελένη Καραγεωργίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου ΠΝΟΗ - ΟΚΑΝΑ

Η σεξουαλική υγεία αποτελεί ένα τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας που είναι σημαντικό να προαχθεί πιο συστηματικά στη χώρα μας, σε επίπεδο εξειδικευμένων υπηρεσιών, στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων, αλλά και σε επίπεδο υλικών που να απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Το παρόν εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα ήθελαν να εφαρμόσουν τέτοιου τύπου προγράμματα σε επίπεδο ομάδας, στην κοινότητα όπου δραστηριοποιούνται. Έχει ως στόχο την παρουσίαση της φιλοσοφίας, των θεματικών αξόνων, των γενικών στόχων και της δομής ενός προγράμματος Προαγωγής της Σεξουαλικής Υγείας που απευθύνεται σε νέους (16+), όπως εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λέσβου «Πνοή». Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές του προγράμματος, τη φιλοσοφία του, τους εκπαιδευτικούς του στόχους, τους κύριους θεματικούς άξονες και τη δομή του. Θα εξοικειωθούν με τις αρχές που το διαπνέουν, οι οποίες αντλούν από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τις πολιτικές του σώματος και της σεξουαλικότητας, που στέκονται κριτικά και αποδομούν τα κυρίαρχα πρότυπα σεξουαλικότητας και επιτυχίας και τα ευρέως αποδεκτά μοντέλα περί κανονικότητας. Απώτερος σκοπός είναι η παρουσίαση μιας ολιστικής προσέγγισης της σεξουαλικής υγείας, που ενδυναμώνει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και υποστηρίζει την αναδιαπραγμάτευση της σχέσης του νέου ατόμου με το σώμα του, τον εαυτό του και τη θέση του στον κόσμο. Ως αποτελέσματα, αναμένεται οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της δομής που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα σεξουαλικής υγείας το οποίο απευθύνεται σε νέους, να εξοικειωθούν με τις γενικές αρχές που το διαπνέουν και να ενισχυθούν στην εφαρμογή τέτοιου τύπου προγραμμάτων στη δική τους κοινότητα. 

Λέξεις Κλειδιά: σεξουαλική υγεία, κοινότητα, πρόγραμμα προαγωγής σεξουαλικής υγείας, πολιτικές της σεξουαλικότητας, αποδόμηση


2.Πολιτικές Διαστάσεις του Σώματος στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

Ελένη Καραγεωργίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου ΠΝΟΗ-ΟΚΑΝΑ

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα μοντέλο αφηγηματικής κλινικής δουλειάς που «ενσωματώνει» τις κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας ως απάντηση σε κυρίαρχους λόγους που συντελούν στην αντικειμενοποίηση του σώματος και σε ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ομορφιάς και επιτυχίας που το αφορούν. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη «δυναστεία της εικόνας», που βασίζεται στη μίμηση των προτύπων ομορφιάς και επιτυχίας όπως αυτά διακινούνται στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα. Τα πρότυπα αυτά, όντας άρρητα, είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν αφού επιβάλλονται μέσα από τη συναισθηματική αντίδραση που προκαλεί η οπτική αισθητηριακή οδός, ενώ επιπλέον υποστηρίζονται από την ίδια τη βαριά βιομηχανία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται ακριβώς στην αντικειμενοποίηση του σώματος και στην καλλιέργεια της ανασφάλειας γύρω από αυτό. Μέσα από ένα κλινικό παράδειγμα θεραπευτικής δουλειάς με ένα πελάτη που ήταν σε «ρήξη» με το σημαδεμένο από ατύχημα σώμα του παρουσιάζεται η δυνατότητα αναζήτησης νέων τρόπων σχέσης με αυτό, ως αφετηρίες διεκδίκησης της προσωπικής θέσης στον κόσμο, αλλά και συλλογικών δικαιωμάτων. Παρουσιάζεται ειδικότερα ένα μοντέλο αφηγηματικής δουλειάς που αξιοποιεί  αφηγηματικές τεχνικές και εργαλεία, όπως η αποδόμηση, τελετές επανένταξης στη μνήμη και τα θεραπευτικά έγγραφα. Μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα αναδεικνύονται τελικά νέοι, εναλλακτικοί τρόποι θέασης του σώματος, που επιτρέπουν σε συμβούλους και θεραπευτές να ενισχύσουν τα άτομα στην αναζήτηση προσωπικών, απελευθερωτικών και δημιουργικών τρόπων ύπαρξης στον κόσμο. Επιπλέον η αναγκαιότητα διασύνδεσης στις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις των προσωπικών προβλημάτων με συλλογικά και ευρύτερα κοινωνικά ή και πολιτικά ζητήματα αναδεικνύεται χαρακτηριστικά.    
   
Λέξεις Κλειδιά: Αφηγηματική ψυχοθεραπεία, αντικειμενοποίηση του σώματος, πολιτικές του σώματος.