Δράσεις Μάιου 2022

Δράσεις Μάιου 2022

Οδεύοντας προς το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, σε κάποιες από τις συναντήσεις μας με τους μαθητές, πραγματευτήκαμε θέματα όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, αλλά μιλήσαμε και για τρόπους επίλυσης συγκρούσεων. Συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα από τον ανταγωνισμό και την καθημερινή τριβή.