Γονείς

Γονείς

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς έχουν ως στόχο τη στήριξη του ρόλου τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και τη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας

Υλοποιούνται σε όλο το νησί, με κριτήρια τις ανάγκες κάθε περιοχής και την υποβολή σχετικών αιτημάτων εκ μέρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, διευθυντών σχολείων, φορέων της τοπικής κοινότητας κ.λ.π.. Κάθε κύκλος συναντήσεων ολοκληρώνεται σε δέκα το ελάχιστο δίωρες συναντήσεις.
 
Οι επιμέρους στόχοι που εκπληρώνουν τα προγράμματα γονέων είναι:
  • Η ενημέρωση των γονέων για τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, για τις ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες του σε κάθε στάδιο, καθώς και για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την εκδήλωση επικίνδυνων συμπεριφορών
  • Η ενίσχυση της ικανότητας των γονέων να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους και να τα βοηθούν σε δύσκολες στιγμές
  • Η εκπαίδευση των γονέων σε στρατηγικές και δεξιότητες που ενισχύουν την αυτονομία και υπευθυνότητα των παιδιών
  • Η στήριξη των γονέων μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με άλλους γονείς.