ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής «Πνοή», στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης  και προαγωγής της ψυχικής υγείας του ατόμου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Δημοτικών  Σχολείων προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάριο σε γονείς του 1ου και 3ου Δημοτικού  Σχoλείου  Πλωμαρίου.
            Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να εγκαταστήσουν μια άμεση και εποικοδομητική επικοινωνία με τα παιδιά τους.  
            Η σημαντικότητα του ρόλου του γονέα και της οικογένειας στην ανατροφή του παιδιού είναι τεράστια, διότι μέσω αυτής το παιδί θα υιοθετήσει υγιείς ή επικίνδυνες συμπεριφορές, που θα του δώσουν θετικά ή αρνητικά στοιχεία στη προσωπικότητα του.
            Θεωρώντας σημαντικά τα παραπάνω, επιδιώκουμε μέσα από την υλοποίηση του σεμιναρίου να δώσουμε την δυνατότητα στους γονείς να μιλήσουν για τους φόβους, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες που έχουν για το μεγάλωμα των παιδιών τους, να μοιραστούν σκέψεις, αγωνίες και προβληματισμούς, να κατανοήσουν συμπεριφορές και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που στηρίζουν τον σύγχρονο γονιό στο έργο του.
           Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται  κάθε  Παρασκευή και ώρα  17:00-19:00μ.μ.  στο 3ο Δημοτικό σχολείο Πλωμαρίου και θα ολοκληρωθεί σε δέκα   δίωρες συναντήσεις. Η 1η συνάντηση  θα υλοποιηθεί στις  12/10/2018, ημέρα  Παρασκευή.
           
           Ενδεικτικά θέματα που θα επεξεργαστούμε είναι:

    Ο ρόλος του γονέα στο μεγάλωμα των παιδιών
    Η επικοινωνία στην οικογένεια
    Τα χαρακτηριστικά της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
    Η σειρά γέννησης των παιδιών στην οικογένεια
    Η πειθαρχία και η επιβολή των ορίων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών
    Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια (γονείς με παιδιά, αντιζηλία ανάμεσα στα αδέρφια)
    Η σημασία της αυτοεκτίμησης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού
    Χαρακτηριστικά παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
    Ασφαλής χρήση του διαδικτύου, συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο
    Σχέσεις ζευγαριών

Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση των δημοτικών  σχολείων τηλ: 2252032273 και  2252032774  έως τις
10 Οκτωβρίου 2018                                                                                   

Υπεύθυνη  Σεμιναρίου:    
Χατζέλλη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός