Ενημέρωση

Το  Κέντρο Πρόληψης "ΠΝΟΗ» όπως και όλο το πανελλαδικό δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ έχει αναστείλει τις διά ζώσης δράσεις του, στο πλαίσιο της πρόληψης της περαιτέρω εξάπλωσης και αντιμετώπισης του νέου κορωνοϊού 2019-nCoV.
Οι  δημότες της Λέσβου και τα μέλη του Κέντρου Πρόληψης ‘ΠΝΟΗ’ έχουν τη δυνατότητα να  απευθύνονται στην επιστημονική ομάδα μας για:
-Συμβουλευτική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης για θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις στην οικογένεια αλλά και ειδικότερα θέματα που αφορούν την εξάρτηση από ουσίες ή συμπεριφορές των άλλων ενηλίκων μελών της οικογένειας ή των εφήβων.
- Συμβουλευτική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, email ή βιντεοκλήσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε συνεργάτες
- Ενημέρωση για τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν άλλοι τοπικοί φορείς και παραπομπή των πολιτών σε αυτές ανάλογα των αιτημάτων.
-Επίσης λειτουργούν διαδικτυακά δυο ομάδες γονέων, που είχαν ξεκινήσει πριν την έναρξη της πανδημίας μετά από τη σύμφωνη γνώμη των μελών  και θα συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος εργασίας με ομάδες ή σεμινάρια, όπου κριθεί απαραίτητο και  είναι εφικτό από τους συμμετέχοντες.
Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά 9.00-15:00, στο τηλέφωνο 2251020600 και στο email: pnoimyt@otenet.gr .