Παιδιά και Έφηβοι

Παιδιά και Έφηβοι

Οι νέοι αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο των προγραμμάτων πρόληψης. Σήμερα είναι αποδεκτό ότι τα προγράμματα αυτά είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας.
Τα προγράμματα της «Πνοής» που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους προσβλέπουν στην καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που θωρακίζουν το νεαρό άτομο απέναντι σε εξαρτητικού τύπου συμπεριφορές και το επιτρέπουν να προχωρήσει στη ζωή, αναπτύσσοντας απρόσκοπτα το δυναμικό, τη δημιουργικότητα, τα όνειρά του.

Οι επιμέρους στόχοι που πληρούν τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά είναι:
Η βελτίωση των αντιλήψεων των παιδιών για τον εαυτό τους και τους άλλους
Η αναγνώριση και αξιολόγηση ατομικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης
Η ενίσχυση των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
 
Οι επιμέρους στόχοι που πληρούν τα προγράμματα που απευθύνονται σε εφήβους είναι:
  • Η υποστήριξη στη διαδικασία εξατομίκευσης και απόκτησης προσωπικής ταυτότητας
  • Η προσφορά ερεθισμάτων για την αναγνώριση και το σεβασμό της διαφορετικότητας και των διαφορετικών οπτικών γύρω από την πραγματικότητα
  • Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, όπως η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα
  • Η ενίσχυση του αυτοσεβασμού και η υποστήριξη στη διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης για τον εαυτό