Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Η «Πνοή» ανταποκρίνεται σε ατομικά και οικογενειακά αιτήματα Συμβουλευτικής γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις και δυσκολίες, με προβλήματα στις σχέσεις μελών της οικογένειας (γονέων και παιδιών) και στη σχέση του ζευγαριού.  

Η υποδοχή αυτών των αιτημάτων βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι ατομικές και οικογενειακές δυσκολίες αποτελούν δυνητικά επιβαρυντικούς παράγοντες, για την αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να απευθυνθεί κάποιος στη χρήση ουσιών.

Επιπλέον, η υποστήριξη στην οικογένεια, μέσα από συνεδρίες συμβουλευτικής, βοηθά τα μέλη της να μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκφράζουν ανοιχτά τα μεταξύ τους συναισθήματα, σκέψεις και ανάγκες με τρόπους που προωθούν αφενός την αυτοεκτίμηση και αφετέρου την επικοινωνία και την ίδια τη σχέση.

Παράλληλα δέχεται αιτήματα ατόμων, που έχουν εμπλακεί στη χρήση ουσιών ή γονέων που έχουν παιδιά με θέματα εξάρτησης, προκειμένου να παράσχει μια πρώτη ενημέρωση για τα θεραπευτικά προγράμματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στη Λέσβο και να κινητοποιήσει τον ίδιο τον χρήστη ή την οικογένειά του να κάνει μια πρώτη τηλεφωνική επαφή με το πρόγραμμα.