Δράσεις Απριλίου 2022

Δράσεις Απριλίου 2022

Tα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Πνοή συνεχίζουν τις δράσεις τους και τον Απρίλιο. Κάθε παρέμβαση που πραγματοποιείται στοχεύει στον περιορισμό ή ακόμη και στην εξάλειψη των ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών. 
Η διαπαιδαγώγηση ενός ατόμου, δεν θεωρείται φυσικά η μόνη δυνατή προληπτική δράση, εντούτοις μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων.